Sobota, 27 května, 2023
bydlení

/

Průmysl v červenci meziročně stoupl téměř o 8%, zatáhla ho výroba kovů

Průmyslová produkce v červenci tohoto roku meziročně stoupla téměř o osm procent, růst podpořila již druhý měsíc po sobě hlavně výroba kovů. Informoval o tom v pátek Statistický úřad (SÚ) SR. Červencová průmyslová produkce v některých odvětvích podle úřadu překonala dokonce i hodnoty před pandemie nového koronavirus, a to o čtyři procenta.

Statistici připomněli, že průmyslová produkce roste již šest měsíců po sobě. Z 15 sledovaných odvětví vykázalo meziroční nárůst celkově 12, přičemž růsty dosahovaly od 0,1% až po 31,4%. Tato nejvyšší hodnota se ukázala při výrobě kovů, která se již druhý měsíc podílí na růstu průmyslu nejvíce. „Výroba kovů výrazně (o 27,8%) překročila i produkci z července 2019. V posledních měsících se zlepšila situace na trhu s ocelí, díky které i Slovenské producenti potvrdili zvýšení výroby,“ vysvětlili statistici.

Na celkovém růstu produkce se podíleli i výroba strojů a zařízení (meziroční nárůst o 25,6%) či dodávka elektřiny a plynu (o 8,8%). Obvykle nejvlivnější výroba dopravních prostředků byla z hlediska vlivu na červencový výsledek průmyslu až na 4. místě (nárůst o 2,7%). „Přesto, že se jí poprvé tento rok podařilo o 3,6% překonat i produkci před dvěma lety, výroba automobilů nedosahovala předpandemické červencové standardy,“ poznamenali statistici. Letní výsledky odvětví a jejich porovnání totiž v čase výrazně ovlivňuje nastavení celozávodní dovolených největších výrobců, které se v jednotlivých letech může lišit.

Na zvýšení celkové průmyslové produkce měla vliv i výroba koksu a ropných produktů (meziroční nárůst o 10,6%). Tomuto odvětví se zároveň podařilo nejvýrazněji, a to až o polovinu, překročit výrobu před dvou let.

Celkovou produkci ovlivnil pokles v poslední výrobě, opravě a instalaci strojů a zařízení (o 12,8%), výrobě základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (o 26,8%). Tyto dvě odvětví spolu s výrobou textilu a oděvů zároveň nejvýrazněji zaostávají za úrovní produkce před pandemií. Jsou to však podílově méně významné odvětví.

Meziročně se zvýšila produkce související s energetikou o deset procent, výroba pro mezispotřebu o 8,9%, produkce investičních prostředků o 8,2% a výroba předmětů dlouhodobé spotřeby o 0,2%. Nižší byla produkce předmětů krátkodobé spotřeby o 0,4%.

„V souhrnu od počátku roku vzrostla průmyslová produkce meziročně o 17,7%, loni za stejné období to byl pod vlivem 1. vlny pandemie propad o 16%,“ připomněli statistici. Nejvýznamnější zvýšení byly při výrobě dopravních prostředků (o 26,5%), výrobě kovů (o 26,6%), výrobě strojů a zařízení (o 27%), dodávce elektřiny a plynu (o 13,6%) a ve výrobě výrobků z gumy a plastu (o 13,8%). Produkce klesla ve výrobě koksu a ropných produktů (o 6,7%) a ve výrobě základních farmaceutických výrobků a přípravků (o 2,6%).